Visio

Het Visio-terrein ligt aan de rand van het centrum van Grave. Het is een enorm, anno 2018 braakliggend, terrein met een grote landschappelijke waarde. Op het terrein staat een aantal zeldzame, monumentale bomen, met historisch waarde. Daarnaast zijn er in de tuin van het voormalige rustoord nog restanten van hoogstamfruitboomgaarden die het waard zijn gerestaureerd te worden.

Voor het Visio-terrein heeft de Stichting Brabants Landschap inmiddels een indrukwekkend “vlekkenplan”. Het geeft een indicatie van de mogelijkheden van het terrein. De uitwerking zal worden ingepast in de Vestingvisie Grave die eerder door de gemeenteraad is vastgesteld.