Aandacht voor de Sequoia

Historisch groen maakt zich ongerust over de toekomst van de Sequoia. In het voorlopig ontwerp  Opnieuw ontwikkelen Visioterrein, Grave | Gemeente Land van Cuijk staat een gebouw gepland op de plaats waar de sequoia groeit. 

Op verzoek van Historisch Groen Grave zal Vitaboom eind juni een onderzoek uitvoeren om te bepalen hoeveel ruimte de boom nodig heeft en wat er van de huidige biotoop aanwezig moet blijven zodat de Sequoia kan overleven. 

Met de bevindingen zal de stichting met de ontwerpers/beleidsmakers contact opnemen zodat zij bijtijds op de hoogte zijn van de minimale eisen  om de toekomst van de Seqouia veilig te stellen.