Samenstelling bestuur

Jeroen van der Eerden, voorzitter, penningmeester

Friede Simmes, secretaris

Frank Pieters

Leo Viermeulen

Adviseur: Marion Vermeulen