De stichting wil door realistisch beleid een bijdrage leveren aan het behoud en herstel van het groen historisch erfgoed in de gemeente Grave. De stichting stelt zich daartoe op als een constructieve gesprekspartner voor de eigenaren en de beheerders van het groen. Niet alles kan en moet voor altijd behouden blijven, maar waar dat wel echt nodig is, komt de stichting in actie. 

De stichting is het kader van de belastingwetgeving erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71741259.