Besturen

Het bestuur kan altijd versterking gebruiken. We zijn op zoek naar een web-beheerder, een penningmeester en het zou mooi zijn als een deskundige op het gebied van duurzaam groen ons bestuur komt versterken. 

We vergaderen ongeveer 10 keer per jaar en organiseren minimaal één maal per jaar een bijeenkomst met de vrijwilligers. 

Afhankelijk van tijd en mogelijkheden helpen de bestuursleden mee met het snoeien van de boomgaarden, vertegenwoordigt ze Historisch Groen in de verschillende overlegorganen of organiseert zelf een overleg als een onderwerp hierom vraagt.