Bekaf

Aan de boomgaard op het halfbastion Bekaf is tot nu toe weinig aandacht besteed. In 2019 zal dat veranderen en zal, net als de boomgaard op het voormalige Visio-terrein, deze boomgaard onder handen genomen worden. Een inventarisatie van het noodzakelijke werk loopt.

Bekaf