Jaarverslagen

De stichting is in 2018 voorzichtig van start gegaan. Statutair bepaald is dat het eerste jaarverslag betrekking zal hebben op de tweede helft van 2018 en 2019.