Donaties

Help met het behoud van historische boomgaarden

In 2019 en 2020 bijdragen ontvangen van donateurs, RABO club-support (tweemaal) en van de Postcodeloterij. Voor 2021 is wederom een bijdrage van de postcodeloterij in het vooruitzicht gesteld. Ook ontving de stichting een bedrag in het kader van het project “Buurtnatuur en buurtwater” van het Prins Bernhardfonds.

Onze missie om aanwezige oude boomgaarden en ander historisch groen in de gemeente Grave te behouden omvat ook het terugbrengen wat verloren ging. Vrijwilligers hebben in het najaar van 2018 de eerste hoogstamboomgaard grondig onder handen genomen. Deze boomgaard op het Visioterrein willen we graag in ere herstellen door 19 nieuwe hoogstam bomen te planten.
Daarnaast is er de wens van een bijenhotel en een natuurlijke bloemenweide om de biodiversiteit te vergroten.
De stichting weet zich verzekerd van de steun van het College van B&W van de gemeente Grave, Brabants Landschap, IVN en deskundigen op het gebied van oude fruitrassen, bijen en insecten . Ook zijn er specialisten op het gebied van het enten, snoeien en onderhouden van bomen betrokken.

Menskracht en expertise alleen zijn echter niet voldoende.. Er is ook behoefte aan donateurs. Daarom doen we graag een beroep op je. Iedere bijdrage is welkom, klein en groot, structureel voor een aantal jaren of eenmalig.

Een bijdrage kun je storten op rekeningnummer: IBAN: NL44 RABO 0341 5743 84

t.n.v. Stichting Behoud en herstel historisch groen Grave

De Stichting heeft voor de belasting de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (RISN:858830851), wat het doneren ook fiscaal aantrekkelijk maakt. Mocht je de statuten toegestuurd willen krijgen, dan zenden wij die graag toe. Voor iedere 25 euro planten wij een historische fruitboom. Stort je meer dan 50 euro, dan krijg je desgevraagd  ons boomgaardboek. Hierin wordt een beeld gegeven van de ambities en het werk van de Stichting: “Groen voor en door burgers. Samen voor het behoud van historisch groen Grave, 2019”. Daarnaast kan je in de herfst je eigen fruit oogsten. Dat wil jij toch ook?

We dromen van een prachtig park, met behulp van vrijwilligers, betrokkenen én jouw bijdrage wordt dat werkelijkheid!