Postadres: Zanddijk 25, 5364PW Escharen

Email: info@historischgroengrave.nl

Bank: NL44 RABO 0341 5743 84, ten name van Stichting Behoud en herstel historisch groen Grave

Internet: www.historischgroengrave.nl