Bestuur

Anno 2019 is het bestuur van de stichting als volgt samengesteld.

Veronica Peil, voorzitter

Leni Koot, secretaris

Jeroen van der Eerden, penningmeester