5 December 2019: Wethouder Peters van de gemeente Grave geeft groen licht voor het planten van nieuwe bomen van oude hoogstam-fruitboomrassen in de oude boomgaarden van het Visio-terrein aan de rand van het centrum van Grave. Archeologisch sleuvenonderzoek heeft uitgewezen dat er rond deze plaats resten van de oude stadsmuur aanwezig zijn. Deze resten zullen mogelijk zichtbaar gemaakt gaan worden. Dit betekent dat niet uitgesloten kan worden dat de bomen op enig moment moeten worden verplaatst.

Oktober 2019: Gesprekken met IVN en Brabants Landschap hervat, o.a. over corridor tussen Raamvallei en Keent.

September 2019: “Inmiddels is duidelijk dat op het Visio-terrein de archeologie het planten van bomen niet langer in de weg staat. Eind oktober hopen wij met de gemeente te komen tot afspraken hierover ”

Juni-2019: “Voor de stichting is het van groot belang dat begonnen kan worden met het herstel van de boomgaarden. Dit gaat nog niet van een leien dakje. Alle seinen staan op groen, maar de stichting is afhankelijk van de gemeente Grave. De gemeente moet de knoop doorhakken dat er op de plaats van de huidige boomgaarden op de open plekken nieuwe exemplaren geplant kunnen worden. Dit besluit wordt steeds opnieuw uitgesteld. Aanvankelijk hing dit uitstel samen met archeologisch bodemonderzoek maar dit is al enige tijd geleden afgerond.”

Juli-2019: “De stichting is begonnen met het werven van fondsen. Dit heeft inmiddels eerste resultaten opgeleverd. Voor donateurs die een grotere bijdrage storten is er een aardig boekwerkje over het werk van de stichting beschikbaar.”