Januari 2020

Stichting ontvangt duizend euro van KNHM voor de kosten van de bomen en de aanschaf van materiaal

In januari en februari nog diverse snoei-ochtenden op Bastion Bekaf. Daarna door Corona geen activiteiten

Maart:

Overleg met Kenniscentrum Architectuur en gemeente Grave over randvoorwaarden groene inrichting Visio-terrein

Augustus

Na een stille periode vanwege Corona voorzichtig weer opgestart met bestuursoverleg en overleg met IVN. Kleine groep vrijwilligers aan de slag op Visioterrein.

September

 

 

 

 

 

Donatie Postcodeloterij via Brabants Landschap. Afspraken zijn gemaakt met gemeente en Brabants Landschap over insectenhotel en inzaaien bloemenmengsel rond fruitbomen Visio

Oktober – november 2020

Vrijwilligers zijn aan de slag gegaan met het plaatsen en het vullen van het insectenhotel. Ondertussen is ook veel wilgenopslag weggehaald.  

December 2020

Toezegging ontvangen van een gift van drieduizend euro in het kader van een burgeractiviteit met het oogmerk het behoud en het herstel van het historisch groen in Grave onder de aandacht te brengen en in de hoofden en harten van de mensen te verankeren.