2018

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is snoeiochtend-300x169.jpg

 

Tientallen jaren zijn de oude Graafse boomgaarden op het Visioterrein en het Bastion Bekaf in Grave en ook elders, in de Zittert en in Velp niet onderhouden. Veel bomen hebben de laatste stormen niet overleefd. De Stichting Behoud en herstel historisch groen Grave, maakt zich sinds een jaar sterk voor de deze bijzondere “groenmonumenten”. Als eerste staan de boomgaarden van Visio en Bekaf op de agenda. De hoogstamfruitbomen zijn historisch van grote waarde. Het zijn zeer oude fruitrassen die we in Nederland nog maar op een enkele plek tegenkomen. De eerste boomgaard die nu onderhanden genomen wordt is een boomgaard op het Visioterrein. De bomen die er nog staan dragen weliswaar veel fruit, maar dit fruit is van zeer slechte kwaliteit en wordt in het groeiseizoen niet rijp. Op zaterdag 1 december is een aantal vrijwilligers aan de slag gegaan met de noodzakelijke snoei. Dit snoeien is belangrijk om weer ‘leven’ in de bomen te krijgen. Het is werk dat nauw luistert en is uitgevoerd onder de leiding van een deskundige hovenier. De komende zaterdagen zal het werk op het Visioterrein worden afgerond. Vrijwilligers kunnen zich nog melden bij de stichting. De volgende fase in het revitaliseringstraject is het herplanten van nieuwe bomen. De stichting heeft in Overijssel een bedrijf gevonden dat gespecialiseerd is in het telen van oude fruitrassen. Tijdens een gezamenlijke actie van de Brede School Oost en de Visioschool, zullen in januari circa twintig nieuwe bomen worden aangeplant. De gemeente Grave faciliteert dit. De nieuwe hoogstam-fruitbomen komen op de plek waar bomen zijn omgewaaid of gerooid en passen in de Vestingvisie Grave. Voor de stichting en voor de gemeente is dit belangrijk.

 

ECOSYSTEEM

Positieve groei.

Natuur, in de gewone zin, verwijst naar essenties die door de mens onveranderd zijn gebleven; de ruimte, de lucht, de rivier, het blad. Kunst wordt toegepast op de vermenging van zijn wil met dezelfde dingen, zoals in een huis, een kanaal, een standbeeld, een schilderij. Maar zijn bewerkingen samen zijn zo onbeduidend, een beetje hakken, bakken, lappen en wassen, dat ze in een indruk zo groots als die van de wereld op de menselijke geest, het resultaat niet variëren.

De zon gaat onder door een dicht bos.
Windturbines op een grasvlakte, tegen een blauwe lucht.
De zon schijnt over een bergkam die afloopt naar de kust. In de verte rijdt een auto over een weg.

Ongetwijfeld hebben we geen vragen te stellen die onbeantwoordbaar zijn. We moeten zo ver vertrouwen op de volmaaktheid van de schepping, dat we geloven dat welke nieuwsgierigheid de orde der dingen ook in onze geest heeft gewekt, de orde der dingen kan bevredigen. De toestand van ieder mens is een oplossing in hiërogliefen voor die vragen die hij zou willen stellen.